Agustín Basave Fernández del Valle, La filosofía de José Vasconcelos

[Luis Recaséns Siches]

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.21898/dia.v6i6.1309

Copyright (c) 2016 Diánoia. Revista de Filosofía